Zaključeni projekti

Sprejet usklajen Izvedbeni načrt regije Posavje 2013 - 2015

Regionalna razvojna agencija Posavje je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela mnenje glede usklajenosti Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 2013-2015 s kriteriji, kar je pogoj, da se lahko projekti, uvrščeni v izvedbeni načrt, prijavijo na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015.

Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud je bil za razvojno regijo izdelan Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2013 - 2015 in potrjen na Svetu regije Posavje.