Sprememba Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja

Regionalna razvojna agencija Posavje objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodne kredite z garancijami garancijske sheme Posavja, ki se nanaša na znižano obrestno mero NLB banke d.d. in Delavske hranilnice d.d. za dodeljene kredite z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje,  ki je s spremembo enotna za:

  • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi in nacionalnimi sredstvi,

  • financiranje investicij in

  • financiranje obratnih sredstev

 in znaša pri:

  • NLB banki d.d. 6M EURIBOR + 1,80 %

  • Delavski hranilnici d.d. 6M EURIBOR + 1,55 %.

Ostali razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni in so dostopni tukaj.


Za vse informacije se zainteresirani lahko obrnejo na tel. št. 07/488 10 44 (Danica Kramžar) ali na elektronski naslov: danica.kramzar@rra-posavje.si .