Spremembe drugega povabila Razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pozvalo Razvojne svete regij k posredovanju dopolnjenega osnutka dogovora za razvoj regije. Rok za posredovanje in izvedbo postopka je 15.7.2019. Poziv in spremembo drugega povabila najdete tukaj.

Poziv razvojnemu svetu k posreodvanju doplnjenega osnutka in čistopis drugega povabila za dopolnitve dogovora za razvoj regije najdete tukaj.