Spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Vlada Republike Slovenije je na 93. redni seji dne 23.6.2016 sprejela sklep o Spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje

Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018 se podaljša do leta 2020  in se :

  • Naziv programa spremeni tako, da se glasi “Program spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020 (čistopis)”
  • Točka 5.2. Opis izbranih instrumentov programa na straneh od 15 do 20 se spremeni tako, da se tekst pod to točko v celoti nadomesti z novim tekstom, ki se glasi:

5.2. Opis izbranih instrumentov programa

Ukrep 1: Program spodbujanja konkurenčnosti za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2020.

Predvideni instrumenti v okviru programa so:

  • Instrument 1: Subvencije za spodbujanje investicij
  • Instrument 2: Ugodni razvojni krediti za investicije
  • Instrument 3: Subvencije za zagon podjetij
  • Instrument 4: Mikrokrediti
  • Instrument 5: Promocija območja, privabljanje tujih in domačih investitorjev ter izvajanje programa
  • Instrument 6: Podjetno v svet podjetništva Hrastnik, Radeče, Trbovlje ( PVSP HRT)

 Sklep vlade RS