Študijski obisk podjetja Senseair (Švedska) v okviru projekta INNO INDUSTRY


V okviru projekta INNO INDUSTRY pod okriljem programa INTERREG EUROPE, v katerem Regionalna razvojna agencija sodeluje kot vodilni partner, je v torek, 22. 6. 2021 potekal virtualni študijski obisk podjetja Senseair na Švedskem. Srečanje je organiziral projektni partner RISE Research Institutes of Sweden.

V prvem delu so bili udeleženci seznanjeni z delovanjem podjetja, s produkti, ki jih ponujajo končnim kupcem in primerom dobre prakse načina črpanja evropskih sredstev za namen raziskovanja in nadaljnjega razvoja podjetja. Senseair stremi k visoki strokovni usposobljenosti razvojnega oddelka in nenehni implementaciji najnovejših tehnologij.

V drugem delu je sledil virtualni ogled proizvodnje in razvoja produktov, predstavljeni so bili primeri dobre prakse avtomatizacije procesov in digitalizacije.

Naslednji študijski obiski so planirani v mesecih novembru 2021 (Portugalska) in januarju 2022 (Slovaška).

Po zaključenem obisku so se partnerji projekta srečali še na virtualnem sestanku in predstavili že izvedene in planirane aktivnosti za naslednje obdobje.

Več informacij o samem projektu lahko pridobite na spletni strani projekta INNO INDUSTRY https://www.interregeurope.eu/innoindustry/, ali na sedežu RRA Posavje, kontaktna oseba Urška Renko, email: urska.renko@rra-posavje.si ali 07 488 10 47.

_________________________________________________________________________________________________