REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Turizem

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost v Posavju, zato je razvoj turizma ena od treh temeljnih usmeritev Regionalnega razvojnega programa in razvoja regije Posavje v obdobju 2007–2013.

 

Integralni turistični produkti (ITP)

 

Turistične ponudbe je v posavski regiji veliko, vendar je glavni izziv ta, da je ponudba precej razdrobljena. S tega stališča so glavna prizadevanja usmerjena v povezovanje turistične ponudbe ter oblikovanje celovitih in edinstvenih integralnih turističnih produktov (ITP). To pomeni, da se ponudba ustrezno prilagodi posameznim ciljnim skupinam, hkrati pa se male, srednje in velike ponudnike med seboj poveže v skupne prepoznavne projekte.

 

Skupaj zmoremo več

 

Eden izmed ključnih ciljev za nadaljnji uspešen razvoj destinacije Posavje je iskati kontinuirane vire financiranja skupnih projektov različnih turističnih ponudnikov, pri čemer se vzpodbuja sodelovanje med večjimi in manjšimi ponudniki, ki si s skupnimi močmi zagotovijo učinkovito promocijo in nadgradnjo obstoječe turistične ponudbe. Na ta način se vzpostavlja daljnosežna mreža turističnih ponudnikov, katere končni skupni rezultat je dvig števila turistov v regiji Posavje, povečanje zasedenosti kapacitet ter višja potrošnja.

 

Temeljna področja nadaljnjega razvoja turizma v Posavju:

 

  • aktivne počitnice (športni in doživljajski turizem, kolesarske steze),
  • zdravje in dobro počutje (zdravilišča in wellness),
  • eno-gastronomija (Kulinarika in vino – vinske ceste),
  • turizem na podeželju,
  • naravni, kulturni in mladinski turizem.

 

Posavje polno priložnosti si lahko ogledate preko promocijskega filma tukaj.

 

Pomembni dokumenti

 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016 »Partnerstvo za trajnostni razvoj turizma 2012–2016«

Strategija razvoja turistične destinacije Posavje 2011-2015