Ukrepi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se zaveda pomembnosti spodbud gospodarstvu v času COVID 19, zato želijo potencialne prijavitelje seznaniti z ukrepi ministrstva za pridobitev nepovratnih ter povratnih spodbud na katere je možna prijava (odprti javni razpisi, pozivi) in ukrepi, ki jih bo ministrstvo objavilo v bližnji prihodnosti oziroma do konca letošnjega leta.

Potencialne prijavitelje pozivajo, da spremljajo spletno stran ministrstva ter izvajalskih organizacij ministrstva in da se v primeru kakršnihkoli vprašanj vezanih na navedene ukrepe obrnejo na »info točko« ministrstva: eusredstva.mgrt@gov.si


Objavljeni ukrepi za nepovratna sredstva (več informacij se vam odpre s klikom na ime posameznega razpisa):

1. Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme 

2. Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

3. Javni razpis Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022 

4. Javni razpis Krepitev blagovnih znamk

5. Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023

6. Javni razpis »v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

7. Javni razpis Eurostars 2020


Načrtovani ukrepi za nepovratna sredstva:

1. Javni poziv COVID 19 Spodbude za internacionalizacijo

2. Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19 2019 -2023)

3. Javni poziv COVID 19 Sofinanciranje izpada prihodkov podjetjem v gostinstvu in turizmu

4. Javni razpis COVID 19 za prilagoditev poslovanja za mala podjetja na obmejnih problemskih območjih

5. Javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

6. Javni razpis Planinske koče

7. Javni razpis COVID 19 Sofinanciranje razvojnih projektov


Objavljeni ukrepi, povratna sredstva (več informacij se vam odpre s klikom na ime posameznega razpisa):

1. Premoščanje likvidnostnih težav, ki so posledica epidemije COVID 19 

2. Posojilni sklad PS2 - turizem

3. PS3 - potrpežljiva posojila 


Ukrepi v pripravipovratna sredstva:

1. Nova operacija finančnih instrumentov COVID 19 FI za MSP

2. Sprememba posojilnega sklada PS1 za področji lesarstva in RRI 

3. Finančna produkta za zagotovitev likvidnostnih kreditov za naložbe in obratni kapital za MSP (Izvajalca sta Slovenski podjetniški sklad in Slovenski regionalno razvojni sklad. Slednji razpiše 26,6 EUR za likvidnostne kredite na problemskih in obmejnih problemskih območjih.) 

Celotno novico, ki jo je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najdete tukaj