USTANOVNA SKUPŠČINA LAS POSAVJE 2014-2020

Vse člane, ki so podpisali pristopno izjavo za članstvo v LAS Posavje,

VABIMO NA USTANOVNO SKUPŠČINO

javno-zasebnega pogodbenega partnerstva za upravljanje s sredstvi CLLD na območju regije Posavje, to je LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE POSAVJE.

Ta bo potekala 12. oktobra 2015, s pričetkom ob 14. uri, v sejni sobi A Občine Krško.

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo na skupščini potrdite najkasneje do 7. oktobra 2015 do 10. ure.

Vabilo in nadaljnja obvestila, pomembna za ustanovno skupščino, so bila posredovana le po elektronski pošti, zato prosimo za potrditev prejema te pošte.