Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam. S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo osnova za oblikovanje podpornih ukrepov za uspešnejše poslovanje slovenskih podjetij na domačem in na tujih trgih.

Spletna anketa je dosegljiva tukaj: https://www.gov.si/novice/2020-11-04-vabilo-k-sodelovanju-pri-oblikovanju-podpornih-ukrepov/