Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030

Vabilo na posvet razvojne regije za potrebe priprave nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030


Voditelji držav in vlad ter visoki predstavniki so se ob 70. obletnici Organizacije združenih narodov (OZN) na zasedanju Generalne skupščine OZN med 25. in 27. septembrom 2015 dogovorili o novih svetovnih ciljihtrajnostnega razvoja. Sprejeta odločitev obsega daljnosežni nabor univerzalnih splošnih ter konkretnih ciljev, osredotočenih na ljudi, in države članice OZN zavezuje k uresničitvi le-teh do leta 2030. Trajnostni razvoj, za katerega si bodo države prizadevale, mora biti uravnotežen in enakomerno zasledovan skozi prizmo vseh treh razsežnosti – ekonomske, družbene in okoljske –, njegovi temelji pa sežejo vse do spodbujanja dostojanstva vsakega posameznika in posameznice z zavezo, da pri uresničevanju novih ciljev trajnostnega razvoja nihče ne bo puščen ob strani.

Republika Slovenija se je zavezala, da bo leta 2020 pripravila in na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na sedežu OZN tudi predstavila svoj drugi nacionalni prostovoljni pregled doseganja ciljev trajnostnega razvoja. Kot nacionalni koordinator dosjeja Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 bo Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) tudi tokrat vodila in koordinirala pripravo poročila, v katerega bodo vključena tako vsa relevantna resorna ministrstva kakor tudi ostali ključni in lokalni deležniki. V okviru priprav drugega nacionalnega prostovoljnega pregleda bodo organizirani interaktivni posveti po razvojnih regijah, namenjeni razpravi o doseganju ciljev trajnostnega razvoja med lokalnimi in regionalnimi deležniki. Interaktivne posvete bo v sodelovanju s SVRK izvajala SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.

Interaktivni posvet bo potekal v torek, 18. februarja 2020, med 9. in 13. uro v Termah Čatež (Topliška cesta 35, 8250 Brežice)

Na posvetu bo predstavljen napredek (oziroma nazadovanje) Slovenije po posameznih ciljih trajnostnega razvoja. Temu bo sledil vključujoč, interaktivni del, v okviru katerega bomo raziskovali ključne izzive, priložnosti in primere dobrih praks trajnostnega razvoja iz vašega lokalnega okolja. Proces sodelovanja bo zasnovan tako, da bo vsak lahko prispeval svoje mnenje, s profesionalno moderatorsko podporo bomo zagotovili konstruktivno in k cilju usmerjeno razpravo.


Program posveta

9.00–9.45

Uvod in predstavitev ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030 in trendov njenega uresničevanja v Sloveniji (SVRK)

9.45–11.00

Izzivi doseganja ciljev trajnostnega razvoja v regiji, usmerjena razprava

11.00–11.25

Odmor

11.25–12.25

Priložnosti in primeri dobrih praks trajnostnega razvoja

12.25–12.55

Plenarna razprava

12.55–13.00

Zaključek

Izhodiščna gradiva za posvet bodo vsem prijavljenim posredovana 14. februarja 2020.

Vljudno vas prosimo, da svojo prisotnost potrdite do 13. februarja 2020 na elektronski naslov Kaja.Primorac@gov.si. Na ta elektronski naslov (oziroma na telefonsko številko 01 400 35 54) se lahko obrnete tudi v primeru morebitnih vprašanj.

V upanju na vaš odziv vas prav lepo pozdravljamo.

Vabilo_Posavje.pdf