Vabilo na posvet v obliki interaktivne delavnice Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji

Spoštovani,

kako se slovenska podjetja in lokalne skupnosti lahko kar najbolj učinkovito vključijo v prehod Slovenije v zeleno gospodarstvo, ki smo si ga zadali kot strateški cilj? Kaj ste že dosegli, kje potrebujete podporo za hitrejši prehod?

Zato, da bi okrepili mednarodno konkurenčnost gospodarstva, ki hkrati znižuje okoljska tveganja in ohranili kakovost življenja, želimo povezati akterje krožnega gospodarstva. Dobre prakse in predloge prav zdaj namreč zbiramo in vključjemo v nasatajajoči Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije. Ker želimo slišati vaše izkušnje, pobude, kritike in predloge, vas vabimo na

Posvet v obliki interaktivne delavnice Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom:

Dobre prakse krožnega gospodarstva v Posavski regiji in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji,

ki bo v sredo, 4. oktobra 2017, s pričetkom ob 10.00 uri

v Mladinskem centru Brežice, sejna soba 1. nadstropje, Gubčeva 10 a, Brežice.

 

Posvet organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change.  

Naše srečanje bo »delovno«, saj bomo v delavniški obliki spoznavali dobre prakse regije Posavje, med katerimi so predstavitev krožnega gospodarstva v okviru GZS OZ Posavje, primeri zelenega malega gospodarstva OOZ Krško in primer krožnega gospodarstva iz Občine Brežice. Namen srečanja je, poleg predstavitve aktivnosti in priložnosti sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji, prav nuditi priložnost za izpostavitev akterjev in dobrih praks ter izmenjave znanja iz regije. Zato bomo ob koncu srečanja zbrali priporočila, ki bodo upoštevana pri snovanju Kažipota krožnega gospodarstva Slovenije.

Vabljeni predstavniki iz gospodarstva, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe, ki želite aktivno sodelovati in prispevati k sooblikovanju rešitev in drugih aktivnosti prehoda v zeleno, krožno gospodarstvo. Več informacij o prehodu v zeleno gospodarstvo z izpostavljenimi razvojnimi potenciali za zeleno, pametno in učinkovito gospodarstvo je dostopno na povezavi www.vlada.si/zeleno in www.circularchange.com.  

 

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava, najkasneje do 3. 10. 2017 na elektronski naslov: roadmap@circularchange.com .

 

Vljudno vabljeni.

 

Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika Vlade RS

Martin Bratanič, direktor RRA Posavje

 

Program posveta v obliki interaktivne delavnice

10.00 – 10.20

Uvod in vodila za sodelovanje

 

 

Uvod moderatorja (Ladeja Godina Košir, Circular Change)

Uvodne iztočnice:

 

župan Občine Brežice, g. Ivan Molan

 

Tadej Slapnik, državni sekretar v KPV in vodja Partnerstva za zeleno gospodarstvo (v imenu celotne Vlade) – smernice Slovenije, aktualni projekti, možnosti za financiranje, razvojne priložnosti

10.20 – 11.00

Na kratko o regiji in predstavitev projekta Kažipot

 

Posavska regija, direktor RRA, g. Martin Bratanič

 

Predstavitev projekta in navodila (Ladeja Godina Košir)

 

Lokalni primeri dobre prakse:

Darko Gorišek, direktor GZS OZ Posavje, Krožno gospodarstvo v Posavju

Janja Starc, sekretarka/direktorica OOZ Krško, Zeleno malo gospodarstvo

Primeri krožnega gospodarstva iz Občine Brežice

11.00 11.15

Odmor, priprava prostora, razdelitev v delovna omizja

 

 

11.15 13.00

Delavnice: potenciali, priložnosti in ovire

 

 

13.00 13.15

Odmor, priprava prostora

 

 

13.15 – 13.45

Plenarno: predstavitev delavnic, razprava in oblikovanje seznama priporočil za razvoj krožnega gospodarstva v regiji

 

 

13.45 14.30

Zaključek: sklepi, priporočila in razprava o vključitvi zaključkov v Kažipot 

 

 

14.30 - 15.30

Neformalno druženje 

*Pridržujemo si pravico do sprememb programa