Vabilo na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS)

V A B I L O

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom,

vabi

na predstavitev dveh aktualnih podjetniških razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada (SRRS), in sicer

-         J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila začetnim podjetniškim projektom in projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/17)

-         J a v n e g a   r a z p i s a  za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2017 (Ur. l. RS, št. 5/17)

 

Poseben poudarek bo dan razpisu za ugodna posojila za problemska območja, kamor spada tudi območje občin Radeče, Trbovlje, Hrastnik. SRRS bo najavil tudi druge spodbude za leto 2017.

 

Predstavitev razpisov bo potekala v

ponedeljek, 27.2.2017 ob 12.00 uri

v

sejni sobi Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1 1433 Radeče.

 

Prisrčno vabljeni!