Vabljeni k oddaji predloga za kandidaturo za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021

Ministrstvo za okolje in prostor tudi letos razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2020-2021, ki bo v letu 2021 kandidirala med predlogi drugih držav članic.

Nagrada je častno priznanje v obliki diplome projektu, pobudi ali dejavnosti, ki prispeva k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj.

Rok za oddajo predloga projekta / pobude za izbor slovenske kandidature za nagrado Sveta Evrope za krajino je 6. 1. 2021.

Slovenija je s kandidaturami sodelovala štirikrat z naslednjimi projekti: Regionana razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF, UNI v Ljubljani), Mi urejamo krajino (Društvo krajinskih arhitektov Slovenije),Krajinska in vodnogospodarska ureditev naravnega rezervata Škocjanski zatok (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije), Travniški sadovnjaki in krajina (Občina Kozje).

Tehnične informacije:

- Prijavitelji: lokalne ali regionalne oblasti in njihova združenja ter nevladne organizacije.

- Razpisna dokumentacija je na voljo na straneh Ministrstva za okolje in prostor - dostopno na tej povezavi.

- Kontaktna oseba: Jelena Hladnik, Sektor za ohrananje narave, Direktorat za kolje; tel: 01 478 7481, jelena.hladnik@gov.si