Vpliv trapistov na posavsko podeželje

Na posavskem podeželju so še vedno močne sledi rajhenburških trapistov, predvsem na področju izboljšav, ki so jih vnesli v tukajšnje podeželsko gospodarstvo. S projektom Vpliv trapistov na posavsko podeželje, z akronimom  „Trapistin“ želimo dediščino trapistov rekonstruirati tako, da bi jo uporabili v praksi, pri razvoju novih izdelkov in dejavnosti.

Projekt je sofinanciran preko LAS Posavje s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007—2013. Izbran je bil na 4. javnem pozivu LAS Posavje in tako upravičen do sofinanciranje z EU sredstvi LEADER. Uresničuje Strateški cilj 1: Dvigniti dodano vrednost lokalnim proizvodom in storitvam Lokalne razvojne strategije LAS Posavje 2007-2013. RRA Posavje je projektni partner.

Partnerji projekta:

Vodilni partner je Kulturni dom Krško, Partner 1 Regionalna razvojna agencija Posavje, Partner 2 Hiša trt, vina in čokolade, Kunej Aleš, s. p., ter Partner 3 Gostilna Šempeter, Srečko Kunst, s. p..

Vrednost projekta:

Celotna vrednost projekta je 92.080,77 EUR, od tega so upravičeni stroški v višini 82.240,39 EUR. Načrtovana je pridobitev LAS sredstev v višini 69.081,92 EUR in zagotovitev  lastnih sredstev 22.998,85 EUR.

Faze projekta

Čas trajanja projekta »Trapistin« je 15 mesecev in je razdeljen na dve fazi:

1. faza projekta ODPIRAMO SAMOSTANSKA VRATA  (januar 2013– junij 2013).

2. faza projekta IMPERIAL  (julij 2013– marec 2014).


Projektni cilji:

  • analizirati vpliv trapistov na podeželje za razvoj novih izdelkov z dodano vrednostjo, 

  • povečati dostopnost do kakovostnih rokodelskih izdelkov v Posavju, 

  • obuditi in rekonstruirati znanje izdelovanja čokoladnih in drugih izdelkov trapistov, 

  • povečati prepoznavnost rokodelskih izdelkov, vezanih na vpliv znanja trapistov v Posavju, 

  • povečati število novih registriranih rokodelcev, 

  • odprto bo eno novo delovno mesto.

Trajnost projekta

Vpliv projekta na regijo bo trajnosten in se bo nadaljeval tudi po prenehanju pridobivanja sredstev LEADER, saj bodo oblikovani bodo kakovostni produkti, delovale bodo prodajne poti, pridobljeni bodo certifikati, projektne aktivnosti pa se bodo nadaljevale kot del aktivnosti vseh sodelujočih partnerjev. Projekt omogoča številne nove projekte in predstavlja dobro prakso na področju celostnega pristopa k razvoju novih kakovostnih izdelkov in novih neklasičnih tržnih poti. Projektne aktivnosti omogočajo oblikovanje in trajnostno delovanje enega delovnega mesta v sklopu gradu Rajhenburg.

Inovativnost projekta

Projekt posodablja tradicionalne oblike znanj in izkušenj v okolju in hkrati sledi sodobnim smernicam trajnostnega razvoja. Surovine in znanje za izdelavo končnih izdelkov namreč črpa od lokalnih proizvajalcev in s tem posega na področje lokalne trajnostne oskrbe, spodbuja proizvodnjo varne hrane ter omogoča dodano vrednost produktov. Navezava na način gospodarjenja v preteklosti, na obdobje pred razvojem intenzivnega kmetijstva in invazivnih posegov v prostor, nam omogoča, da izpostavimo posebnosti, na katerih Posavje lahko gradi svojo specifično »zgodbo«, ki je privlačna za domačine in obiskovalce.

Podrobna predstavitev projekta z doseženimi rezultati je na voljo na spletni strani vodilnega partnerja Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško ali enota Grad Rajhenburg.


»Projekt Vpliv trapistov na posavsko podeželje, akronim Trapistin je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino informacij odgovarja vodilni partner Kulturni dom Krško. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.«