Vprašalnik za opredelitev vsebin programa Slovenija – Hrvaška v novem programskem obdobju 2021 - 2027

Spoštovani,

RRA Posavje je iz SVRK-a prejel vprašalnik, ki bo pomagal pri opredelitvi vsebin v novem programskem obdobju 2021-2027 za program Slovenija – Hrvaška.

V kolikor imate predloge za čezmejne projekte, jih prosim vključite v priložen vprašalnik in pri izpolnjevanju upoštevajte naslednja izhodišča:

Cilj politike 2 in 4 (na podlagi predloga ESRR Uredbe) sta za čezmejne programe Interreg obvezna (razvidno iz vprašalnika);
- upoštevati je potrebno določeno finančno alokacijo ESRR sredstev na programu sodelovanja Slovenija – Hrvaška, ki naj bi bila podobna kot v obdobju 2014-2020 tj. cca. 46 mio EUR (vrednost uradno še ni znana);
- upoštevati je potrebno endogene potenciale in značilnosti upravičenih regij, prostorsko načrtovanje in usklajenost z resornimi nacionalnimi strategijami z navezavo na reševanje čezmejnih izzivov oz. izkoriščanja priložnosti v tem kontekstu;
- upoštevati je potrebno usposobljenost in zadostno kapaciteto institucij za izvajanje čezmejnih projektov;
- upoštevati je potrebno, da so identificirane vsebine in projekti razvojno naravnani (sem ne sodi izvajanje rednih dejavnosti različnih institucij) ter komplementarnost z vsebinami, ki bodo sofinancirane iz Cilja 1;
- upoštevati je potrebno trajnost in čim višjo dodano vrednost čezmejnih projektov.

Pri izpolnjevanju vprašalnika upoštevajte tudi možne medregionalne projekte - tu so mišljeni projekti, ki na slovenski strani povezujejo več regij in se lahko navezujejo na čezmejni program SI-HR.

Še posebej pomembno je, da podate utemeljitev čezmejne dodane vrednosti za posamezne specifične ciljetrajnostne učinke na ciljno območje in ciljne skupine, na podlagi katerih bo SVRK lažje usklajeval pogajanja s hrvaškimi predstavniki v okviru priprave čezmejnega programa.

Izpolnjen vprašalnik priloga pošljite najkasneje do 12.4.2021 nae-naslov danica.kramzar@rra-posavje.si.