VZPOSTAVLJEN LAS POSAVJE 2021-2027 ZA ČRPANJE EU SREDSTEV IZ KMETIJSKEGA IN REGIONALNEGA SKLADA

VZPOSTAVLJEN LAS POSAVJE 2021-2027 ZA ČRPANJE EU SREDSTEV IZ KMETIJSKEGA IN REGIONALNEGA SKLADA

V ponedeljek, 27. februarja 2023 je na Grad Rajhenburg potekala Ustanovna seja Skupščine LAS Posavje 2021-2027, kjer so predstavniki javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva formalno obeležili delovanje LAS Posavje v novem programskem obdobju.

Vodilni partner LAS Posavje 2021-2027 ostaja tudi v novem programskem obdobju Regionalna razvojna agencija Posavje, ki si bo še naprej prizadeval za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja.

Po slavnostnem podpisu pogodbe so člani Skupščine LAS Posavje 2021-2027 izvolili 18 članov Upravnega odbora, 3 člane Nadzornega odbora, za Predsednico so izbrali Janjo Jordan in za Podpredsednico Andrejo Pavlin.

Naj bo misel, da smo v sodelovanju vsi močnejši in uspešnejši, vodilo LAS Posavje 2021-2027 za nadaljnje delo.


Novica o vzpostavitvi LAS Posavje 2021-2027 si lahko preberete tukaj.