Začetek priprave Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027

Razvojni svet regije Posavje je na svoji 12. redni seji dne 25.7.2018 sprejem sklep in Program priprave regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2021-2027, ki ga najdete tukaj. Program priprave RRP in sklep o pripravi Posavje.pdf

Operativni načrt o sodelovanju ministerstev pri pripravi regionalnih razvojnih programih najdete tukaj.  Načrt sodelovanja priprave RRP 2021-2027.pdf