Zaključeni projekti

SLOHRA GLOBALNET

Image title


Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov

Čezmejni projekt »Promocija globalne konkurenčnosti podjetnikov začetnikov« (akronim SLOHRA GLOBALNET) je bil prijavljen na 2. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 dne 30.6.2010.


Mednarodna izvedba projekta

Projekt je bil izveden na območju štirih slovenskih in treh hrvaških regij. Z njim je bila uresničena izmenjava znanja in izkušenj med slovenskimi partnerji in podjetniki. Projekt ponuja prvo skupno integrirano analizo baz podjetnikov začetnikov na obmejnem območju. Z vzpostavljanjem izvoznega konzorcija kot mednarodne mreže, namenjene izvozu, so se združile baze slovenskih in hrvaških podjetnikov, s tem pa so jim omogočene storitve, ki do sedaj niso obstajale. Hkrati je bilo tudi omogočeno, da izvoz spodbujajo posamezni podjetniki vsak zase.


Poslanstvo operacije SLOHRA

Operacija SLOHRA GLOBALNET je bila zasnovana tako, da je prispevala k ciljem, opredeljenim v Operativnem programu. Namen je bil ustvariti in implementirati skupni čezmejni sistem upravljanja in razdeljevanja virov podjetnikov začetnikov v neugodnem položaju z namenom povečanja njihove globalne konkurenčnosti na slovensko-hrvaškem in drugih trgih EU.


Realizirani so bili naslednji podcilji:

 • izobraževanje in informiranje ciljne skupine o tem, kako povečati konkurenčnost ob upoštevanju aktualnih znanstvenih in tehnoloških trendov; 

 • kreiranje skupne strategije plasiranja proizvodov in uslug na tržišču slovensko-hrvaškega mejnega področja, kot tudi na tržišču EU; 

 • vzpostavitev obmejnega izvoznega konzorcija; 

 • promoviranje proizvodov in storitev ciljnih skupin, kakor tudi rezultatov projekta.


Splošni cilj projekta je bil izboljšati globalno konkurenčnost podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. Realiziral se je s posrednim izboljševanjem konkurenčnosti podjetnikov začetnikov.


Partnerji v projektu: 

 • Regionalna razvojna agencija Porin d.o.o. (vodilni partner) 

 • Istarska razvojna agencija d.o.o. 

 • Razvojna agencija 

 • Karlovačke županije d.o.o. 

 • RRA Notranjsko-kraške regije d.o.o. 

 • Regionalni razvojni center Koper 

 • Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

 • Regionalna razvojna agencija Posavje


SEMINAR KAKO POSTATI IZVOZNIK

Na spodnjih povezavah vam je na voljo gradivo seminarja "Kako postati izvoznik", ki se je odvijal 1. in 2. decembra 2011 v Krškem v sklopu projekta SLOHRA GLOBALNET.

Carinsko poslovanje

Mednarodno poslovanje in mednarodni marketing

Oblikovanje tržne znamke

Načrtovanje naložb za izvoz, planiranje izvoza


REZULTATI PROJEKTA  

V okviru projekta SLOHRA so bili izdelani naslednji dokumenti:

Skupna izvozna strategija za Hrvaško in Slovenijo

Raziskave in inovacije v sektorjih izbranih podjetnikov

Integrirana analiza razvojnih resursov podjetnikov, vključenih v projekt SLOHRA GLOBALNET