Zaključeni projekti

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

Image title

V okviru prvega javnega razpisa Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/2007, dne 1.6.2007, je Regionalna razvojna agencija Posavje uspešno prijavila projekt »Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi«.

 

V projekt so bili vključeni Zavod Vrbov Log, ZPT Brežice, KŠTM Sevnica, PC Krško, KTRC Radeče ter lokalni ponudniki, ki ponujajo turistične storitve v vseh posavskih občinah, turistična društva in lokalni turistični vodniki.

 

Vrednost projekta je bila 303.325 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije je znašala 257.826 €, kar je 85% vrednosti celotnega projekta. Projekt je  trajal do septembra 2009.

 

Cilj projekta je bil dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno naravo in visoko biotsko pestrostjo, varovati in ohraniti to naravno dediščino, istočasno povezati ponudnike v tržno zanimive integralne turistične produkte ter vzpostaviti učinkovit sistem trženja.

 

Sofinancirane so bile naslednje aktivnosti:

 • oblikovanje sonaravnih integralnih turističnih produktov,

 • upravljanje projekta,

 • vzpostavitev modela in sistema trženja turistične destinacije Posavje,

 • oblikovanje CGP Posavja in promocija aktivnosti naravnih vrednot Posavja,

 • marketinške aktivnosti,

 • informiranje, obveščanje in izobraževanje turističnih vodnikov, animatorjev in informatorjev ter osveščanje o varovanju in ohranjanju narave lokalnega prebivalstva in splošne javnosti,

 • promocija.

 

Območje Natura 2000 v regiji Posavje zavzema kar velik površinski delež: Brežice – 18,20%, Bistrica ob Sotli – 99,15%, Kostanjevica na Krki – 70,24%, Krško – 20,31%, Radeče – 27,42% ter Sevnica – 5,82%. Tako v Posavju v Naturo 2000 spadajo Jovsi, Dobrava, Krakovski gozd, Ajdovska jama, Kostanjeviška jama, Bohor, Gorjanci ter del Kozjanskega parka.

 

V okviru projekta so bile opravljene sledeče aktivnosti: 

 • ponudnike smo obiskali na terenu in opravili ocenjevanje njihovih storitev na podlagi kriterijev, ki smo jih pripravili,

 • vsem ocenjenim ponudnikom poslali izpolnjene obrazce z njihovo ponudbo v pregled, kateri so nam potem še dopisali podatke, ki so manjkali; ti podatki nam bodo služili za oblikovanje vsebin za predstavitev na bodoči spletni strani destinacije Posavje ter za skupne turistične kataloge oz. druge skupne tiskane materiale ter za ostale aktivnosti tržnega komuniciranja in promocijskih orodjih destinacije Posavje, ki bodo predstavljeni tako v Sloveniji kot v tujini,

 • podatke z ocenjevanj smo predstavili na delavnici, kjer smo jim razložili tudi način vključevanja posameznega ponudnika v turistične aranžmaje,

 • oblikovali smo 6 integralnih turističnih produktov.

 

Vse ponudnike smo predstavili na skupnem spletnem portalu na osnovi oblikovanih integralnih turističnih produktov:

 • Naravne posebnosti;

 • Aktivnosti v naravi;

 • Z naravo do zdravja;

 • Pristni okusi;

 • Kulturne zanimivosti;

 • Srečanja poslovnežev.

 

Iz zbrane turistične ponudbe, usmerjene v zdravo življenje, aktivno preživljanje prostega časa v naravi, spoznavanje kulturne dediščine ter ob prireditvah s ponudbo kulinaričnih specialitet in posavskih so bili oblikovani turistični paketi, ki zagotavljajo določene standarde kakovosti.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete «Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

 

V okviru projekta je bila oblikovana nova celostna podoba Posavja:

Image title


SONARAVNI INTEGRALNI TURISTIČNI PRODUKTI POSAVJA