Znak kakovosti za leto 2021 »Lokalna gastronomija v hotelih«


Turistično gostinska zbornica Slovenije je objavila razpis Znak kakovosti za leto 2021 »Lokalna gastronomija v hotelih« za dvig dodane vrednosti in kakovosti gastronomske ponudbe v hotelih.


Z namenom spodbujanja povezav med odgovornimi v hotelih ter lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane, ki vlagajo svoj trud in energijo v kakovostno pripravljene sezonske pridelke, so na Turistično gostinski zbornici Slovenije, v okviru 67. Gostinsko turističnega zbora Slovenije ponovno pripravili razpis Znak kakovosti za leto 2021 »Lokalna gastronomija v hotelih«.

Poudarek razpisa je dvig dodane vrednosti in kakovosti gastronomske ponudbe v hotelih, s katero se gostu približa lokalna kulinarika na osnovi pridelanih živil s poreklom. Razpis za hotele je na voljo tukaj.

PRIJAVE sprejemajo na Turistično gostinski zbornici Slovenije do vključno srede, 30. septembra 2020, in sicer na elektronski naslov rebeka.mezan@tgzs.si


Image title