REGIONALNA
RAZVOJNA AGENCIJA
POSAVJE

Posavska štipendijska shema

Osrednje poslanstvo Posavske štipendijske sheme je vzpodbujanje podjetij v regiji k štipendiranju mladih in načrtovanju razvoja kvalitetnih in učinkovitih kadrov. Preberi več

LAS Posavje

Namen LAS Posavje je spodbujati trajnostni razvoj podeželja na območju regije Posavje ob pomoči združevanja razpoložljivih človeških, prostorskih in finančnih virov. Preberi več

SLOHRA Socionet

Projekt SLOHRA SOCIONET se zavzema za razvoj in vzpodbujanje socialnega podjetništva na slovensko-hrvaškem obmejnem območju z namenom izboljšanja gospodarske rasti posamezne regije. Ta cilj se bo udejanil z razvojem ponudbe blaga in storitev, ki upoštevajo naravne, kulturne in človeške vire, s katerimi regije razpolagajo. Preberi več