Sprejeta uredba za dodelitev investicijskih spodbud v raziskave, razvoj in inovacije

Uredba Komisije o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uredba 651/2014/EU), ki je bila nazadnje spremenjena 23. junija 2023, določa pogoje za državno pomoč, ki je združljiva s pravili delovanja notranjega trga in konkurence v Evropski uniji (EU). Predmetna uredba ureja različne oblike pomoči, vključno z regionalno pomočjo, pomočjo za male in srednje velike gospodarske družbe ter pomoč za raziskave, razvoj ter inovacije, po katerih se med drugim dodeljuje tudi pomoč po Zakonu o spodbujanju investicij.

Spremembe nekaterih določb Uredbe 651/2014/EU zahtevajo uskladitev Zakona o spodbujanju investicij in Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije. S predlogom Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave in razvoj ter inovacije se tako usklajuje vsebina določb z določbami Uredbe 651/2014/EU, hkrati pa predstavlja konsolidirano besedilo prvotne uredbe in vseh njenih poznejših sprememb.

V uredbi so spremenjeni pomeni izrazov (definicij) v skladu s spremembami v Uredbi 651/2014/EU.

Sicer pa se zvišuje zgornja meja absolutnih zneskov spodbud, ki znašajo:
  • 55 milijonov evrov (prej 40 milijonov evrov) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno temeljna raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo temeljnih raziskav.
  • 35 milijonov evrov (prej 20 milijonov evrov) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno industrijska raziskava, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki spadajo v kategorijo industrijskih raziskav ali v kategorijo industrijskih ali kategorijo temeljnih raziskav kot celote.
  • 25 milijonov evrov (prej 15 milijonov evrov) na gospodarsko družbo in na investicijo pri investiciji, ki je pretežno eksperimentalni razvoj, če več kot polovica upravičenih stroškov investicije nastane z dejavnostmi, ki sodijo v kategorijo eksperimentalnega razvoja.
  • 250.000 evrov (prej 7,5 milijona evrov) na študijo pri spodbudi za študije izvedljivosti za pripravo na raziskovalne dejavnosti.
  • V primeru spodbude za naložbe v raziskovalne infrastrukture absolutni znesek spodbude ne sme presegati 35 milijonov evrov (prej 20 milijonov evrov) na infrastrukturo.
  • V primeru spodbude za naložbe v inovacijske grozde absolutni znesek spodbude ne sme presegati 10 milijonov evrov (prej 7,5 milijona evrov) na inovacijski grozd.
  • V primeru spodbude za svetovalne in podporne storitve za inovacije se lahko intenzivnost pomoči poveča do sto odstotkov upravičenih stroškov, pod pogojem, da celotni znesek pomoči za svetovalne in podporne storitve za inovacije ne presega 220 tisoč evrov (prej 200 tisoč evrov) na gospodarsko družbo v kateremkoli triletnem obdobju. Absolutni znesek spodbude ne sme presegati 10 milijonov evrov (prej 5 milijonov evrov) na gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za inovacije za male in srednje velike gospodarske družbe.
  • Absolutni znesek spodbude ne sme presegati 12,5 milijona evrov (prej 7,5 milijona evrov) na gospodarsko družbo in na investicijo pri spodbudi za procesne in organizacijske inovacije.

Spodbuda za inovacijski grozd se lahko po novem dodeli lastniku inovacijskega grozda (prej izključno pravnemu subjektu, ki upravlja inovacijski grozd). Pomoč za tekoče poslovanje se lahko dodeli upravljavcu inovacijskega grozda. Če upravljavec ni lastnik, je lahko pravna oseba ali konzorcij gospodarskih družb brez ločene pravne osebe. V vseh primerih mora vsaka gospodarska družba v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi voditi ločeno računovodstvo za stroške in prihodke posamezne dejavnosti (lastništvo, delovanje in uporaba grozda).

NAZAJ

OSTALE NOVICE

RRA Posavje z e-Gradovi Posavja navdušila na mednarodni konferenci v Indoneziji

S predstavitvijo e-Gradov Posavja pritegnili zanimanje azijskih podeželskih skupnosti za digitalno inovacijo kulturne dediščine in vključevanje digitiziranih vsebin kulturne dediščine v turistično ponudbo.

Okrogla miza Enakost spolov na podeželju

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju s sprojektnimi partnerji projekta TERA organizira okroglo mizo

Vabljeni k oddaji jesenske in zimske turistične ponudbe za brezplačno promocijo v okviru digitalnih kampanj 2023

Slovenska turistična organizacija vabi k oddaji ponudb za brezplačno promocijo turističnih paketov slovenskega turističnega gospodarstva v digitalnih kampanjah za jesensko in zimsko sezono.

×
×

Prikaz za slepe in slabovidne

Barva ozadja in pisave


Izjava o dostopnosti

S tem, ko uporabljate spletno mesto, dovoljujete uporabo piškotkov v skladu z našo politiko varovanja zasebnosti.

NASTAVITVE